Pozostałe publikacje Polskiego FADN

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzcych rachunkowość w 2004 r.

  Warszawa 2005

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w warunkach 2005 roku

  Warszawa 2005

 • Plan wyboru gospodarstw rolnych Polskiego FADN

  Warszawa 2004

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w warunkach 2004 roku

  Warszawa 2004

 • Podatki w rolnictwie

  Warszawa 2004

 • Dochody rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną w 2003 r.

  Warszawa 2004