Pozostałe publikacje Polskiego FADN

 • Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2011 roku

  Warszawa 2013

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2011-2012

  Warszawa 2012

 • Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN dla roku obrachunkowego 2013

  Warszawa 2012

 • Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw większych obszarowo w świetle wyników Polskiego FADN w latach 2004-2009

  Warszawa 2012

 • Analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw mniejszych obszarowo w świetle wyników Polskiego FADN w latach 2004-2009

  Warszawa 2012

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2012 roku

  Warszawa 2012

 • Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2010 roku

  Warszawa 2012

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2010 roku

  Warszawa 2012

 • Porównanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w regionach FADN i NTS1 w 2009 roku

  Warszawa 2011

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2010-2011

  Warszawa 2011

 • Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2009 roku

  Warszawa 2011

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2011 roku

  Warszawa 2011

 • Analiza sytuacji finansowej z wykorzystaniem pełnych kosztów działalności gospodarstw rolnych

  Warszawa 2011

 • Wykaz publikacji wydanych poza Zakładem Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB w latach 1999-2010, w których wykorzystane zostały dane Polskiego FADN

  Warszawa 2011

 • FADN i Polski FADN

   

  Warszawa 2011

 • Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2010

  Warszawa 2010

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2009 roku

  Warszawa 2010

 • Porównanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w regionach FADN i NTS w 2008 r.

  Warszawa 2010

 • Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2008 roku

  Warszawa 2010

 • Konferencja Międzynarodowa „Stan gospodarstw rolnych po akcesji w 2004 r. do Unii Europejskiej w świetle danych FADN”

  Warszawa 2010

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2010 r.

  Warszawa 2010

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2009-2010

  Warszawa 2010

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2009 roku

  Warszawa 2009

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2008 roku

  Warszawa 2009

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2008-2009

  Warszawa 2009

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2008 roku

  Warszawa 2008

 • Poziom i struktura dochodów rodzin z gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość w 2007 roku

  Warszawa 2008

 • Wpływ działalności agroturystycznej na wyniki gospodarstw rolnych w 2006 roku. Analiza porównawcza na podstawie wyników Polskiego FADN

  Warszawa 2008

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2007-2008

  Warszawa 2008

 • Opis realizacji próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2007 roku

  Warszawa 2007