Szeregi czasowe

PRZEJDŹ DO KREATORA 

Wyniki Standardowe zostały opracowane w postaci szeregów czasowych z uwzględnieniem zmian metodycznych, jakie nastąpiły w systemie Polski FADN. Istnieje możliwość pobrania ich według różnych grupowań:

  • Dla Polski: ES (klasy wielkości ekonomicznej WTGR), ES6 (klasy wielkości ekonomicznej ES6 WTGR), ES9 (klasy wielkości ekonomicznej ES9 WTGR), TF8 (typy rolnicze TF8 – publikacyjne WTGR), TF14 (typy rolnicze TF14 WTGR), UAA6 (klasy powierzchni użytków rolnych), SN18 (formy organizacyjne gospodarstw Farm Return), SN32 (produkcja ekologiczna Farm Return), NUTS1 (jednostki NUTS1), NrWoj (województwa wg Teryt), FADN_REG (regiony FADN), SN39 (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania Farm Return), SN41 (położenie nad poziom morza Farm Return), SN45 (ograniczenia środowiskowe Farm Return).
  • Dla Polski według dwóch cech (np. ES x TF).
  • Dla FADN_Reg, NrWoj oraz NUTS1 według dwóch cech (np. ES x TF).

Uwagi:

  • Jeżeli w grupie jest mniej niż 15 gospodarstw, to dane nie są prezentowane. Zastąpiono je symboliczną wartością „-9999”.
  • Dane dotyczące liczby gospodarstw w próbie i reprezentowanych w polu obserwacji (zmienne SYS02 oraz SYS03) zostały zaokrąglone do dziesiątków. Z tego powodu sumowanie liczby gospodarstw w skali roku wg różnych grupowań będzie się różniło.
  • Najważniejsze informacje niezbędne do interpretacji wyników Polskiego FADN
    z dnia 05.03.2018

W celu pobrania pliku z wynikami, należy skorzystać z poniższego kreatora pobierania szeregów czasowych, gdzie w kolejnych krokach należy wybrać: grupowania dla Polski lub regionu FADN lub regionu NUTS lub województwa; czy wyniki mają być reprezentatywne dla próby czy pola obserwacji; zestaw współczynników WTGR; metodę obliczenia dotacji oraz metodę wyceny ziemi własnej.
Na koniec będzie można pobrać skompresowany plik w formacie xls.

 

Linki do baz danych FADN UE:

Przepraszamy, z przyczyn technicznych kreator chwilowo nie działa.

Data aktualizacji: 2017-08-10