Wyniki Standardowe z populacji badawczej

Publikacje „Wyniki Standardowe” przedstawiają sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych w danym roku obrachunkowym, które uczestniczą w systemie FADN. Wyniki pogrupowano w 10 tabelach tematycznych. Odzwierciedlają one m.in.: produkcję, koszty, dopłaty, dochód z gospodarstwa rolnego, bilans finansowy na koniec roku oraz wybrane mierniki i wskaźniki finansowe. Ustalane są według jednolitego formatu dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanego w dokumencie z serii RI/CC 1750 (ex RI/CC 882) „Definitions of Variables used in FADN standard results”.
Opracowanie składa się z czterech części:
I. Zmiany metodyczne obowiązujące w danym roku obrachunkowym.
II. Informacje o systemie FADN.
III. Metodyka, jaka obowiązuje w FADN.
IV. Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne dla dwóch kryteriów grupowania: wielkości ekonomicznej (ES6) oraz typu rolniczego (TF8).


Zaprezentowane w publikacjach wyniki są reprezentatywne dla pola obserwacji FADN
.
Próba gospodarstw rolnych dla pola obserwacji Polskiego FADN jest reprezentatywna ze względu na 3 kryteria: lokalizację (Regiony FADN), wielkość ekonomiczną i typ rolniczy.

Gospodarstwo, aby zostało włączone do badań musi przekroczyć minimalny próg wielkości ekonomicznej wyrażony w ESU na podstawie Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM), a od 2010 roku w euro Standardowej Produkcji (SO). Próg minimalny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych ustalany jest w taki sposób, aby w polu obserwacji znalazły się gospodarstwa rolne wytwarzające 90% SO, a wcześniej SGM.

Prezentowane wyniki są średnimi ważonymi dla określonej grupy gospodarstw, co oznacza, że wyniki z tych gospodarstw można uogólniać na populację badawczą.

 

Uwaga! Od roku obrachunkowego 2013 prezentowane wyniki (wyjątek: GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE) są reprezentatywne dla pola obserwacji Polskiego FADN (populacji badawczej).

 

Najważniejsze informacje niezbędne do interpretacji wyników Polskiego FADN z dn. 29.12.2023

 • Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 785 – Pomorze i Mazury
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 790 – Wielkopolska i Śląsk
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 795 – Mazowsze i Podlasie
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 800 – Małopolska i Pogórze
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 785 – Pomorze i Mazury
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 785 – Pomorze i Mazury
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 790 – Wielkopolska i Śląsk
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 790 – Wielkopolska i Śląsk
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 795 – Mazowsze i Podlasie
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 795 – Mazowsze i Podlasie
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 800 – Małopolska i Pogórze
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 800 – Małopolska i Pogórze
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób fizycznych uczestniczących w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób prawnych uczestniczących w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne osób prawnych uczestniczących w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 785 – Pomorze i Mazury
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 785 – Pomorze i Mazury
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 790 – Wielkopolska i Śląsk
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 790 – Wielkopolska i Śląsk
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 795 – Mazowsze i Podlasie
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 795 – Mazowsze i Podlasie
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region 800 – Małopolska i Pogórze
  Część I. Wyniki Standardowe