Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Rachunkowości Rolnej
(Polski FADN)

 

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (22) 505 44 01
Fax: (22) 826 93 22
e-mail: [email protected]