Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2019

W dniu 29.10.2020 r. Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 245 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2019.

Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospoda...

W zakładce Publikacje/Pozostałe/Rok 2020 została zamieszczona publikacja pt. „Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2018 roku”.

Szeregi czasowe – aktualizacja

W dziale Publikacje/Szeregi czasowe zaktualizowane zostały pliki z szeregami czasowymi Wyników Standardowych z lat 2004-2018, które można pobrać za pomocą odpowiednio skonfigurowanego kreatora szeregu czasowego.