Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2017

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2017 roku. Wyniki Standardowe zawarte są w dwóch częściach i znajdują się w zakładce Publikacje -> Wyniki Standardowe -> Rok 2017.

Szeregi czasowe – aktualizacja

W dziale Publikacje/Szeregi czasowe zaktualizowane zostały pliki z szeregami czasowymi Wyników Standardowych z lat 2004-2017, które można pobrać za pomocą odpowiednio skonfigurowanego kreatora szeregu czasowego.

16. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskieg...

W dniu 29.03.2019 r. w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB) w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Wśród uczestników warsztatów byli podsekretarz stanu MRiRW – Ryszard Zarudzki, przewodniczący Komitetu …