Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2018

Informujemy, iż dostępne są dwie części publikacji „Wyniki Standardowe 2018 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN” – część I. Wyniki Standardowe oraz część II. Analiza Wyników Standardowych, które znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe. Na stronie umieszczone zostały …

Zmiana na stanowisku Kierownika ZRR

Od 1 stycznia 2020 r. kierownikiem nowego Zakładu jest dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko.   Dr inż. Zbigniew Floriańczyk zakończył pracę w Zakładzie Rachunkowości Rolnej.   Serdecznie dziękuję za współpracę z Zakładem Rachunkowości Rolnej, którym miałem zaszczyt kierować przez blisko 7 …

Zmiana nazwy Zakładu Rachunkowości Rolnej

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. Zakład Rachunkowości Rolnej (ZRR) w związku z reorganizacją w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB otrzymał nową nazwę – Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych (ZRGR).