15. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 09.03.2018 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Uczestnikami warsztatów byli Dyrektorzy i Główni Księgowi 16. Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN, Dyrektor Departamentu Finansów z …

Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2017

W zakładce Metodyka/Zbieranie danych/Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2017”.

Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospoda...

W dniu 28.11.2017 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 330 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2016.