Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2017

Informujemy, że dostępna jest publikacja „Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN” Część I. Wyniki Standardowe oraz Część II. Analiza Wyników Standardowych i znajduje się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe. Na stronie umieszczone zostały również Wyniki Standardowe …

Nowa wersja formularza ankiety BDGR w 2018 r.

W zakładce Metodyka/Zbieranie danych/Gospodarstwa osób prawnych została zamieszczona nowa wersja formularza ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2018 r. (BDGR’2018) wraz z instrukcją wypełniania formularza.   Formularz ankiety BDGR’2018 został zmodyfikowany w stosunku do roku poprzedniego, w związku z tym …

Formularze książek rachunkowych na 2019 rok

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono nowe formularze książek rachunkowych na rok 2019.