Szeregi czasowe – aktualizacja

W dziale Publikacje/Szeregi czasowe zaktualizowane zostały pliki z szeregami czasowymi Wyników Standardowych z lat 2004-2017, które można pobrać za pomocą odpowiednio skonfigurowanego kreatora szeregu czasowego.

16. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskieg...

W dniu 29.03.2019 r. w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB) w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Wśród uczestników warsztatów byli podsekretarz stanu MRiRW – Ryszard Zarudzki, przewodniczący Komitetu …

Szacunkowe Wyniki Standardowe dla roku 2018

Informujemy, że dostępna jest nowa publikacja pt. „Szacunkowa informacja o stanie dochodów gospodarstw rolnych dla roku 2018” w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe/Szacunek.