15. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 26-29.09.2017 roku w Wiśle (woj. śląskie) odbyły się 15. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele …

Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2015

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2015 roku. Wyniki Standardowe zawarte są w dwóch częściach i znajdują się w zakładce Publikacje -> Wyniki Standardowe -> Rok 2015.

Aktualizacja kursów e-Learningowych na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, iż na platformie e-Learningowej Polskiego FADN udostępnione zostało osiem zaktualizowanych kursów na podstawie zestawu formularzy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na rok 2017. Kursy, które zostały uaktualnione to:   •    Książka Obrotów i Zaszłości, •    Książka …