Raport Indywidualny 2015

W dziale Metodyka/ Raporty/Raport Indywidualny zostały opublikowane materiały informacyjne dotyczące Raportu Indywidualnego w wersji obowiązującej na rok obrachunkowy 2015.

Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2015

W zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe/Z populacji opublikowano I. część Wyników Standardowych 2015 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Ponadto dostępne są także Wyniki Standardowe w skrócie za rok obrachunkowy 2015 w postaci 4-stronnicowego folderu w wersji polskiej i angielskiej.

Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2016

W zakładce Metodyka/Zbieranie danych/Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2016”.