Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2019

Informujemy, iż dostępne są dwie części publikacji „Wyniki Standardowe 2019 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN” – część I. Wyniki Standardowe oraz część II. Analiza Wyników Standardowych, które znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe. Na stronie umieszczone zostały …

Aktualizacja kursów e-Learning na rok 2021

Informujemy, że kursy na platformie e-Learning Polskiego FADN zostały zmodyfikowane technicznie i zaktualizowane do wersji 2021 (kurs KOiZ, KWiW, OZiC, RI, SAiZ SWAiZ).

Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2020

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2020”.