Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2018

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2018”.

Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospoda...

W dniu 21.11.2018 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 298 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2017.

100-lecie niepodległości a sieć rachunkowości rolnej

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku zapoczątkowało intensywny proces odbudowy administracji państwa polskiego i gospodarki narodowej. Niewątpliwie potrzeba integracji i modernizacji rolnictwa była jednym z głównych wyzwań gospodarczych. Prowadzenie skutecznej polityki rolnej wymagało stworzenia systemu obserwacji wyników silnie zróżnicowanych gospodarstw chłopskich. …