16. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polskiego FADN

W dniach 18-21.09.2018 roku w miejscowości Stawiszcze (woj. łódzkie) odbyły się 16. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN oraz zadania badawczego „Analiza zmian opłacalności produkcji wybranych produktów rolniczych” Programu Wieloletniego 2015-2019, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polskiego FADN. W warsztatach udział wzięli …

Wizyta studyjna delegacji z Kosowa

W dniach 25-29.06.2018 r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB odbyła się wizyta studyjna delegacji z Kosowa. Wśród uczestników było pięciu delegatów z Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kosowa oraz konsultantka IT. Pracownicy Instytutu oraz Zakładu Rachunkowości Rolnej przybliżyli …

Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2016

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2016 roku. Wyniki Standardowe zawarte są w dwóch częściach i znajdują się w zakładce Publikacje -> Wyniki Standardowe -> Rok 2016.