14. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 10.03.2017 r. w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyły się doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Uczestnikami warsztatów byli Dyrektorzy i Główni Księgowi 16. Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN, Dyrektor Departamentu Finansów z …

Raport Indywidualny 2015

W dziale Metodyka/ Raporty/Raport Indywidualny zostały opublikowane materiały informacyjne dotyczące Raportu Indywidualnego w wersji obowiązującej na rok obrachunkowy 2015.

Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2015

W zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe/Z populacji opublikowano I. część Wyników Standardowych 2015 uzyskanych przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Ponadto dostępne są także Wyniki Standardowe w skrócie za rok obrachunkowy 2015 w postaci 4-stronnicowego folderu w wersji polskiej i angielskiej.