Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok 2018

W dniu 29.10.2019 r. Zakład Rachunkowości Rolnej przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 272 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2018.

17. krajowe warsztaty organizacyjno – szkoleniowe Polsk...

W dniach 24-27.09.2019 r. w miejscowości Serwy k/Augustowa (woj. podlaskie) odbyły 17. krajowe warsztaty organizacyjno-szkoleniowe Polskiego FADN połączone z  obchodami 15-lecia Polskiego FADN. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 16 ośrodków doradztwa rolniczego, pracownicy Rachunkowości Rolnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki …

Wizyta studyjna delegacji z Macedonii

W dniach 9-13.09.2019r. w Zakładzie Rachunkowości Rolnej IERiGŻ-PIB odbyła się wizyta studyjna delegacji z Macedonii w ramach projektu twinningowego  dotyczącego wspierania państw kandydujących do członkostwa w UE. Pierwsze dwa dni delegaci spędzili na wizytacji  Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie …