Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2015

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2015 roku. Wyniki Standardowe zawarte są w dwóch częściach i znajdują się w zakładce Publikacje -> Wyniki Standardowe -> Rok 2015.

Aktualizacja kursów e-Learningowych na 2017 rok

Uprzejmie informujemy, iż na platformie e-Learningowej Polskiego FADN udostępnione zostało osiem zaktualizowanych kursów na podstawie zestawu formularzy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na rok 2017. Kursy, które zostały uaktualnione to:   •    Książka Obrotów i Zaszłości, •    Książka …

Nowa wersja formularza ankiety BDGR w 2016 r.

W zakładce Metodyka/Zbieranie danych/Gospodarstwa osób prawnych została zamieszczona nowa wersja formularza ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2016 r. (BDGR’2016) wraz z instrukcją wypełniania formularza. Formularz ankiety BDGR’2016 został zmodyfikowany w stosunku do roku poprzedniego, w związku z tym ankieterzy …