Szacunkowe Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie)

Prezentowane wyniki przedstawiają szacunkową informację o stanie dochodów oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych, które uczestniczą w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI).

 

Przedstawione wyniki są średnimi ważonymi, co oznacza, że można je uogólniać na populację badawczą. Należy jednak mieć na uwadze, że są to tylko szacunki, a ostateczne wyniki mogą się różnić od zaprezentowanych.

 

Szacunkowe Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie) opracował zespół: dr inż. Dariusz Osuch i mgr inż. Renata Płonka.

 

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (szacunek roku obrachunkowego 2023)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (szacunek roku obrachunkowego 2020)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN

  (szacunek roku obrachunkowego 2019)

 • Skrócona szacunkowa informacja o stanie dochodów gospodarstw rolnych

  (rok obrachunkowy 2018)