Wyniki Standardowe z próby

Publikacje „Wyniki Standardowe” przedstawiają sytuację ekonomiczną z wyselekcjonowanych grup gospodarstw rolnych w danym roku obrachunkowym, które uczestniczą w systemie FADN. Wyniki pogrupowano w 10 tabelach tematycznych. Odzwierciedlają one m.in.: produkcję, koszty, dopłaty, dochód z gospodarstwa rolnego, bilans finansowy na koniec roku oraz wybrane mierniki i wskaźniki finansowe. Ustalane są według jednolitego formatu dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, zdefiniowanego w dokumencie RI/CC 882 „Definitions of Variables used in FADN standard results”.

Opracowanie składa się z czterech części:
I. Zmiany metodyczne obowiązujące w danym roku obrachunkowym.
II. Informacje o systemie FADN.
III. Metodyka, jaka obowiązuje w FADN.
IV. Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne dla trzech kryteriów grupowania: wielkości ekonomicznej (ES6) oraz typu rolniczego (TF8) oraz powierzchni użytków rolnych (UAA6).


Zaprezentowane w tej części publikacjach wyniki nie są reprezentatywne dla pola obserwacji FADN.
 Oznacza to, że odnoszą się tylko do próby badawczej gospodarstw i stanowią źródło informacji o potencjale wytwórczym i efektach gospodarowania gospodarstw zawartych w danym opracowaniu i nie mogą być podstawą do wyciągania wniosków uogólniających w zakresie sytuacji ekonomicznej ogółu gospodarstw z pola obserwacji FADN. Dlatego też, prezentowane wyniki są średnimi arytmetycznymi dla określonej grupy gospodarstw. Gospodarstwa te, również przekraczają minimalny próg wielkości ekonomicznej wyrażony w ESU dla Standardowych Nadwyżek Bezpośrednich (SGM) lub w euro dla Standardowych Produkcji (SO). Próg minimalny wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych ustalany jest w taki sposób, aby w polu obserwacji znalazły się gospodarstwa rolne wytwarzające 90% SO, a wcześniej SGM.

 

Najważniejsze informacje niezbędne do interpretacji wyników Polskiego FADN z dn. 29.12.2023

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2019 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2019 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2018 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2018 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2017 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2016 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne z osobowością prawną uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne z osobowością prawną uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2012 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące
  w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące
  w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne z osobowością prawną uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez gospodarstwa rolne z osobowością prawną uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych

 • Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część I. Wyniki Standardowe

 • Wyniki Standardowe 2011 uzyskane przez ekologiczne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN
  Część II. Analiza Wyników Standardowych