Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie w regionach)

Prezentowane wyniki opisują polskie gospodarstwa uczestniczące w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI). W Polsce instytucją odpowiedzialną za organizację zbierania danych, ich przetworzenie i przekazanie do Komisji Europejskiej jest IERiGŻ-PIB.
Poniżej zaprezentowano skrócone wyniki dla gospodarstw rolnych w podziale na regiony FADN:
Pomorze i Mazury, Wielkopolska i Śląsk, Mazowsze i Podlasie, Małopolska i Pogórze.

 

Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie w regionach) opracował zespół: dr inż. Dariusz Osuch i mgr inż. Renata Płonka.

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Pomorze i Mazury

  (rok obrachunkowy 2022)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Wielkopolska i Śląsk

  (rok obrachunkowy 2022)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Mazowsze i Podlasie

  (rok obrachunkowy 2022)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Małopolska i Pogórze

  (rok obrachunkowy 2022)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Pomorze i Mazury

  (rok obrachunkowy 2021)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Wielkopolska i Śląsk

  (rok obrachunkowy 2021)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Mazowsze i Podlasie

  (rok obrachunkowy 2021)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Małopolska i Pogórze

  (rok obrachunkowy 2021)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Pomorze i Mazury

  (rok obrachunkowy 2020)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Wielkopolska i Śląsk

  (rok obrachunkowy 2020)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Mazowsze i Podlasie

  (rok obrachunkowy 2020)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Małopolska i Pogórze

  (rok obrachunkowy 2020)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Pomorze i Mazury

  (rok obrachunkowy 2019)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Wielkopolska i Śląsk

  (rok obrachunkowy 2019)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Mazowsze i Podlasie

  (rok obrachunkowy 2019)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Małopolska i Pogórze

  (rok obrachunkowy 2019)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Pomorze i Mazury

  (rok obrachunkowy 2018)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Wielkopolska i Śląsk

  (rok obrachunkowy 2018)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Mazowsze i Podlasie

  (rok obrachunkowy 2018)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Region Małopolska i Pogórze

  (rok obrachunkowy 2018)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Region Pomorze i Mazury

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Region Wielkopolska i Śląsk

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Region Mazowsze i Podlasie

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Region Małopolska i Pogórze

  (rok obrachunkowy 2017)