Pozostałe publikacje Polskiego FADN

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2024 roku

  Warszawa 2024

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2021 roku

  Pobierz wersję Excel (plik skompresowany)

  Warszawa 2023

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2023 roku

  Warszawa 2023

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2021 roku

  Warszawa 2023

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2020 roku

  Pobierz wersję Excel (plik skompresowany)

  Warszawa 2022

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2022 roku

  Warszawa 2022

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2020 roku

  Warszawa 2022

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2019 roku

  Warszawa 2021

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2019 roku

  Warszawa 2021

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2021 roku

  Warszawa 2021

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2018 roku

  Warszawa 2020

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2020 roku

  Warszawa 2020

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2018 roku

  Warszawa 2020

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2018-2019

  Warszawa 2019

 • Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (OGA) w FADN

  Warszawa 2019

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2017 roku

  Warszawa 2019

   

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2017 roku

  Warszawa 2019

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2019 roku

  Warszawa 2019

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2017-2018

  Warszawa 2018

 • Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2019

  Warszawa 2018

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2016 roku

  Warszawa 2018

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2016 roku

  Warszawa 2018

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2018 roku

  Warszawa 2018

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2016-2017

  Warszawa 2017

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2015 roku

  Warszawa 2017

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2015 roku

  Warszawa 2017

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2017 roku

  Warszawa 2017

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2015-2016

  Warszawa 2016

   

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2014 roku

  Warszawa 2016

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2014 roku

  Warszawa 2016