Pozostałe publikacje Polskiego FADN

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2017 roku

  Warszawa 2019

   

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2017 roku

  Warszawa 2019

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2019 roku

  Warszawa 2019

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2017-2018

  Warszawa 2018

 • Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2019

  Warszawa 2018

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2016 roku

  Warszawa 2018

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2016 roku

  Warszawa 2018

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2018 roku

  Warszawa 2018

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2016-2017

  Warszawa 2017

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2015 roku

  Warszawa 2017

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2015 roku

  Warszawa 2017

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2017 roku

  Warszawa 2017

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2015-2016

  Warszawa 2016

   

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2014 roku

  Warszawa 2016

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2014 roku

  Warszawa 2016

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2016 roku

  Warszawa 2016

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2014-2015

  Warszawa 2015

 • Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2016

  Warszawa 2015

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2013 roku

  Warszawa 2015

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2013 roku

  Warszawa 2015

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2015 roku

  Warszawa 2015

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2013-2014

  Warszawa 2014

 • Analiza przewidywanych skutków wprowadzenia reformy podatkowej w polskim rolnictwie na tle rozwiązań niemieckich

  Artykuł w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej” nr 2, Warszawa 2014
  (do zakupienia w Dziale Wydawnictw IERiGŻ-PIB)

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2014 roku

  Warszawa 2014

 • Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2012 roku

  Warszawa 2014

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2012 roku

  Warszawa 2014; Uwaga: str. 26 została zaktualizowana 24.03.2014

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2012-2013

  Warszawa 2013

 • Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2014

  Warszawa 2013

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2013 roku

  Warszawa 2013

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2011 roku

  Warszawa 2013