Wykaz Biur Rachunkowych Polskiego FADN

    Nazwa Polski FADN jest nazwą roboczą, ustaloną ze względów praktycznych dla Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych. Współpraca uczestników systemu, poczynając od Agencji Łącznikowej poprzez Biura Rachunkowe, doradców do spraw rachunkowości i rolników odbywa się na podstawie zawieranych corocznie umów. Ustawa określa, że Biuro Rachunkowe, z którym będzie zawierana umowa o zbieranie danych rachunkowych musi gwarantować obiektywne i rzetelne przekazywanie danych rachunkowych. Funkcję Biur Rachunkowych we wszystkich województwach pełnią współpracujące z rolnikami ośrodki doradztwa rolniczego, od 20.08.2016 r. podległe ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. W każdym z Biur Rachunkowych wyznaczono koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację zbierania danych rachunkowych na terenie swojego województwa oraz przepływ informacji pomiędzy IERiGŻ-PIB a Biurem Rachunkowym. Mapa poniżej przedstawia siedziby Biur Rachunkowych w poszczególnych województwach, wyznaczonych koordynatorów ds. FADN oraz stan liczby gospodarstw (na dzień 22 marca 2024 r.) w których zbierane są dane rachunkowe dla potrzeb Polskiego FADN.

Regiony Polskiego FADN

  • Pomorze i Mazury (785)
  • Wielkopolska i Śląsk (790)
  • Mazowsze i Podlasie (795)
  • Małopolska i Pogórze (800)