Podstawa prawna

Podstawowe, obowiązujące przepisy prawne Wspólnoty regulujące funkcjonowanie FADN:

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.
    ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej,
           zmienione przez:

  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/220 z dnia 3 lutego 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1217/2009 ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej ze zmianami.

Lista pozostałych wspólnotowych aktów prawnych UE regulujących funkcjonowanie systemu FADN wg klasyfikacji EUR-Lex: Rozdział 03. – Rolnictwo, 03.30. – Struktury rolnicze, 03.30.30. – Sieć przetwarzania danych rachunkowych.