Formularze i instrukcje dla danych z gospodarstw osób prawnych

Dla gospodarstw osób prawnych, które są ustawowo zobowiązane do prowadzenia rachunkowości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, zamiast książek rachunkowych do zbierania danych rachunkowych stosowany jest formularz ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych (BDGR). Formularz ankiety BDGR wypełniany jest na podstawie sprawozdań finansowych i wywiadu z zarządcą gospodarstwa rolnego. Poniżej znajdują się formularze, instrukcje i inne dokumenty niezbędne do wypełnienia formularza ankiety BDGR w poszczególnych latach obrachunkowych.

 • Formularz ankiety BDGR’2020

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2020

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2019 i BDGR’2020.

 • Harmonogram prac BDGR’2020

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2020.

 • Skoroszyt do obliczenia sztukodni wypasu

  Skoroszyt służy do obliczania sztukodni wypasu w górach lub na innych pastwiskach nieobjętych powierzchnią użytkowanych użytków rolnych.

 • Formularz ankiety BDGR’2019

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2019

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2018 i BDGR’2019.

 • Harmonogram prac BDGR’2019

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2019.

 • Skoroszyt do obliczenia sztukodni wypasu

  Skoroszyt służy do obliczania sztukodni wypasu w górach lub na innych pastwiskach nieobjętych powierzchnią użytkowanych użytków rolnych.

 • Formularz ankiety BDGR’2018

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2018

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2017 i BDGR’2018.

 • Harmonogram prac BDGR’2018

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2018.

 • Skoroszyt do obliczenia sztukodni wypasu

  Skoroszyt służy do obliczania sztukodni wypasu w górach lub na innych pastwiskach nieobjętych powierzchnią użytkowanych użytków rolnych.

 • Formularz ankiety BDGR’2017

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2017

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2016 i BDGR’2017.

 • Harmonogram prac BDGR’2017

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2017.

 • Skoroszyt do obliczenia sztukodni wypasu

  Skoroszyt służy do obliczania sztukodni wypasu w górach lub na innych pastwiskach nieobjętych powierzchnią użytkowanych użytków rolnych.

 • Formularz ankiety BDGR’2016

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2016

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2015 i BDGR’2016.

 • Harmonogram prac BDGR’2016

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2016.

 • Formularz ankiety BDGR’2015

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

   

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2015

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2014 i BDGR’2015.

   

 • Harmonogram prac BDGR’2015

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2015.

   

 • Formularz ankiety BDGR’2014

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2014

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2013 i BDGR’2014.

 • Harmonogram prac BDGR’2014

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2014.

 • Formularz ankiety BDGR’2013

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2013

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2012 i BDGR’2013.

 • Harmonogram prac BDGR’2013

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2013.

 • Formularz ankiety BDGR’2012

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych
  z gospodarstw osób prawnych.  

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2012

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne.