Szeregi czasowe

PRZEJDŹ DO KREATORA 

Wyniki Standardowe zostały opracowane w postaci szeregów czasowych z uwzględnieniem zmian metodycznych, jakie nastąpiły w systemie Polski FADN. Istnieje możliwość pobrania ich według różnych grupowań:

  • Dla Polski: ES (klasy wielkości ekonomicznej WTGR), ES6 (klasy wielkości ekonomicznej ES6 WTGR), ES9 (klasy wielkości ekonomicznej ES9 WTGR), TF8 (typy rolnicze TF8 – publikacyjne WTGR), TF14 (typy rolnicze TF14 WTGR), UAA6 (klasy powierzchni użytków rolnych), SN18 (formy organizacyjne gospodarstw Farm Return), SN32 (produkcja ekologiczna Farm Return), NrWoj (województwa wg Teryt), FADN_REG (regiony FADN), SN39 (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania Farm Return), SN41 (położenie nad poziom morza Farm Return), SN45 (ograniczenia środowiskowe Farm Return).
  • Dla Polski według dwóch cech (np. ES x TF).
  • Dla FADN_Reg, NrWoj oraz NUTS1 według dwóch cech (np. ES x TF).

Uwagi:

  • Jeżeli w grupie jest mniej niż 15 gospodarstw, to dane nie są prezentowane. Zastąpiono je symboliczną wartością „-9999”.
  • Dane dotyczące liczby gospodarstw w próbie i reprezentowanych w polu obserwacji (zmienne SYS02 oraz SYS03) zostały zaokrąglone do dziesiątków. Z tego powodu sumowanie liczby gospodarstw w skali roku wg różnych grupowań będzie się różniło.
  • Najważniejsze informacje niezbędne do interpretacji wyników Polskiego FADN
    z dnia 30.12.2020

W celu pobrania pliku z wynikami, należy skorzystać z poniższego kreatora pobierania szeregów czasowych, gdzie w kolejnych krokach należy wybrać: grupowania dla Polski lub regionu FADN lub regionu NUTS lub województwa; czy wyniki mają być reprezentatywne dla próby czy pola obserwacji; zestaw współczynników WTGR; metodę obliczenia dotacji oraz metodę wyceny ziemi własnej.
Na koniec będzie można pobrać skompresowany plik w formacie xls.

 

Linki do baz danych FADN UE:

 

Data aktualizacji: 2021-09-19