Publikacje i artykuły poświęcone Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

Publikowane są między innymi w wydawnictwach własnych IERiGŻ-PIB w formie publikacji Polskiego FADN, Raportów Programu Wieloletniego oraz w czasopiśmie „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”.

 

 • Współczynniki Standardowej Produkcji „2017” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Warszawa 2022

 • Współczynniki Standardowej Produkcji „2013” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Warszawa 2017

 • Współczynniki Standardowej Produkcji „2010” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Publikacja Polskiego FADN, Warszawa 2014

 • Standardowa produkcja w kontekście Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Artykuł w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej” nr 3, Warszawa 2013
  (do pobrania/zakupienia w Dziale Wydawnictw IERiGŻ-PIB)

 • Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych po zmianie w 2010 roku

  Artykuł w „Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej” nr 1, Warszawa 2013
  (do pobrania/zakupienia w Dziale Wydawnictw IERiGŻ-PIB)

 • Współczynniki Standardowej Produkcji „2007” dla celów Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Publikacja Polskiego FADN, Warszawa 2012

 • Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych

  Publikacja Polskiego FADN, Warszawa 2010

 • Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej „2004” dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce

  Raport Programu Wieloletniego nr 88, Warszawa 2008

 • Standardowa nadwyżka bezpośrednia „2002” i zasady klasyfikacji gospodarstw rolnych według UE

  Artykuł w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej nr 1, Warszawa 2006

 • Metodologia SGM „2002” dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce

  Raport Programu Wieloletniego nr 4, Warszawa 2005

 • Regionalne współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej „2002″ dla rolniczych działalności produkcyjnych w Polsce

  Artykuł w Zagadnieniach Ekonomiki Rolnej nr 4, Warszawa 2005