18. doroczne warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN

W dniu 07.04.2022 r. odbyły się warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN w formie on-line. Warsztaty zostały zorganizowane przez Agencję Łącznikową Polski FADN. Uczestnikami warsztatów byli dyrektorzy i główni księgowi 16. wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Koordynatorzy Biur Rachunkowych Polskiego FADN. W …

Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2020

Informujemy, że dostępna są publikacje „Wyniki Standardowe 2020 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN” Część I. Wyniki Standardowe oraz Część II. Analiza Wyników Standardowych, które znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe. Na stronie umieszczone zostały również Wyniki Standardowe …

Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodars...

W zakładce Publikacje/Pozostałe/Rok 2022 została zamieszczona publikacja pt. „Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2020 roku”.