Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2020

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2020”.

Formularze książek rachunkowych na 2021 rok

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono formularze książek rachunkowych na rok 2021.

Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospoda...

W dniu 29.10.2020 r. Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 12 245 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2019.