Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2022

Informujemy, że dostępne są publikacje wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2022 roku. Wyniki Standardowe znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe/Rok 2022.

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W dniu 19.06.2024 r. z inicjatywy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ-PIB) pełniącego funkcję Agencji Łącznikowej FADN w Polsce, odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie z przedstawicielami Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej …

V Krajowe Dni Pola

W dniach 14-16.06.2024 r. odbyły się V Krajowe Dni Pola w Boguchwale k. Rzeszowa, zorganizowane przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W wydarzeniu odbywającym się pod hasłem „Nowoczesne rolnictwo” udział wzięli przedstawiciele IERiGŻ-PIB, w tym …