Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2021

Informujemy, że dostępna są publikacje „Wyniki Standardowe 2021 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN” Część I. Wyniki Standardowe oraz Część II. Analiza Wyników Standardowych, które znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe. Na stronie umieszczone zostały również Wyniki Standardowe …

Formularze książek rachunkowych na 2023 rok

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono formularze książek rachunkowych na rok 2023.

Przekazanie do Komisji Europejskiej sprawozdań z gospoda...

W dniu 28.10.2022 r. Zakład Rachunkowości Gospodarstw Rolnych przekazał do Komisji Europejskiej zestaw 11 204 sprawozdań z gospodarstw rolnych za rok obrachunkowy 2021.