Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN dla roku 2021

Informujemy, że  w zakładce Publikacje -> Wyniki w skrócie -> Inf. wstępna umieszczone zostały Wstępne Wyniki Standardowe Polskiego FADN wytworzone na podstawie danych rachunkowych z 2021 roku.

Współczynniki Standardowej Produkcji „2017”

W zakładce Metodyka / Typologia / Zasady WTGR wg parametru SO zamieszczono współczynniki Standardowej Produkcji „2017” (SO „2017”). Współczynniki SO „2017” zostały obliczone jako średnia z lat 2015-2019 i są najnowszym zestawem klasyfikacyjnym.

Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospoda...

W zakładce Publikacje/Pozostałe/Rok 2022 została zamieszczona publikacja pt. „Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2020 roku”. Publikacja jest dostępna w wersji PDF oraz Excel (plik xlsb).