Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2023

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2023”, który zawiera informacje szczególnie istotne z punktu widzenia metodyki zbierania danych rachunkowych.

Zmiana na stanowisku Kierownika ZRGR

Z dniem 30 stycznia 2024 roku dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko zakończyła pracę na stanowisku Kierownika Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych (ZRGR). Od lutego 2024 roku obowiązki Kierownika ZRGR i pełnomocnika Dyrektora ds. Polskiego FADN zostały przekazane dr. inż. Zbigniewowi Floriańczykowi.

Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2022

Informujemy, że dostępne są publikacje Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część I oraz Część II, które znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe. Na stronie umieszczone zostały również Wyniki Standardowe w skrócie dla gospodarstw rolnych …