Spotkanie w sprawie przekształcenia systemu FADN w FSDN

W dniu 01.03.2024 r. w siedzibie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ-PIB) w Warszawie odbyło się spotkanie, którego celem było przedstawienie założeń dotyczących przekształcenia systemu FADN w FSDN (z ang. Farm Sustainability Data Network). W …

Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2023

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób fizycznych zamieszczono dokument „Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2023”, który zawiera informacje szczególnie istotne z punktu widzenia metodyki zbierania danych rachunkowych.

Zmiana na stanowisku Kierownika ZRGR

Z dniem 30 stycznia 2024 roku dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko zakończyła pracę na stanowisku Kierownika Zakładu Rachunkowości Gospodarstw Rolnych (ZRGR). Od lutego 2024 roku obowiązki Kierownika ZRGR i pełnomocnika Dyrektora ds. Polskiego FADN zostały przekazane dr. inż. Zbigniewowi Floriańczykowi.