Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie)

Prezentowane wyniki opisują polskie gospodarstwa uczestniczące w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI). W Polsce instytucją odpowiedzialną za organizację zbierania danych, ich przetworzenie i przekazanie do Komisji Europejskiej jest IERiGŻ-PIB.

 

Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie opracował zespół: dr inż. Dariusz Osuch i mgr inż. Renata Płonka.

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

  (rok obrachunkowy 2022)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

  (rok obrachunkowy 2021)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

  (rok obrachunkowy 2020)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

  (rok obrachunkowy 2019)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

  (rok obrachunkowy 2018)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

  (rok obrachunkowy 2016)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

  (rok obrachunkowy 2015)