Nasze kursy online

 

Obecnie na platformie znajduje się 10 kursów e-Learningowych.
Kurs Ogólne zasady i cele FADN można obejrzeć w wersji demo (bez logowania).

 

 • Ogólne zasady i cele FADN ZOBACZ KURS W WERSJI DEMO ->>>

  Kurs ukazuje istotę, cel i zasady obowiązujące w systemie FADN, zarówno w Unii Europejskiej, jak również w Polsce. Kurs daje możliwość pogłębienia wiedzy na temat dokumentów źródłowych Polskiego FADN, które służą do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych jak i produktów corocznie wytwarzanych w ramach systemu Polski FADN. Pozwala zapoznać się z podstawowymi zasadami i kryteriami klasyfikacji gospodarstw rolnych obowiązujących we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych. Dodatkowo w kursie wyjaśniono najważniejsze pojęcia związane z rachunkowością rolną. Wiedzę zdobytą w kursie można przetestować i utrwalić dzięki interesującym, interaktywnym ćwiczeniom.

 • Analiza Raportu Indywidualnego

  Kurs w sposób kompleksowy umożliwia jednoczesne zapoznanie się z zawartością tabel Raportu Indywidualnego oraz prawidłowe interpretowanie danych i wyników uzyskiwanych w gospodarstwach rolnych. W kursie zamieszczono liczne przykłady poprawnej analizy danych, a także wskazówki, na jakie elementy należy zwracać uwagę przy interpretacji wyników. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie przygotowany do samodzielnego i poprawnego odczytywania wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych.

 • Książka Wpływów i Wydatków

  Kurs uczy prawidłowego zapisywania wpływów i wydatków gospodarstwa rolnego w książkach rachunkowych oraz pokazuje powiązania tematyczne zapisów w KWiW z zapisami w tabelach SAiZ, SWAiZ i KOiZ.

 • Spis Aktywów i Zobowiązań oraz Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań

  Kurs ten umożliwia poznanie wszystkich aktywów gospodarstwa rolnego i jego zobowiązań. Uczy ewidencjonować poszczególne zasoby i zobowiązania gospodarstwa w tabelach. Uświadamia konieczność dokładnego i kompletnego spisywania majątku gospodarstwa na początek i na koniec roku.

 • Ogólne zasady doboru próby gospodarstw rolnych

  Uczestnicząc w tym kursie, można się dowiedzieć jak opracowano plan wyboru i w jaki sposób dobierano gospodarstwa do próby gospodarstw Polskiego FADN, a także wziąć udział m.in. w symulacji rozmowy z rolnikiem, którego gospodarstwo zostaje wybrane do badań.

 • Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych

  Kurs wyjaśnia cele i zasady oraz podstawowe pojęcia obowiązujące we WTGR zgodnie z najnowszymi modyfikacjami wprowadzonymi od roku 2021. Instruuje też, jak oblicza się współczynniki Standardowej Produkcji dla działalności produkcji rolniczej oraz jak przy ich użyciu określić wielkość ekonomiczną i typ rolniczy gospodarstwa rolnego.

 • Książka Obrotów i Zaszłości

  Kurs przygotowuje do poprawnego i samodzielnego wypełniania Książki Obrotów i Zaszłości gospodarstwa rolnego (GR). Wyjaśnia podstawowe zasady zapisu zdarzeń o charakterze niefinansowym które mają miejsce w GR w ciągu roku obrachunkowego. W szczególności wskazuje na poprawność i szczegółowość wymaganych danych w KOiZ. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik będzie znał logiczne powiązania zarówno pomiędzy poszczególnymi tabelami KOiZ, jak również  między różnymi książkami do zbierania danych źródłowych z indywidualnych gospodarstw rolnych.

 • Raport Indywidualny

  Kurs przeznaczony jest zarówno dla doradców jak i dla rolników. Przedstawiono w nim podstawowe informacje na temat Raportu Indywidualnego: cel powstania raportu, jego strukturę, zawartość poszczególnych tabel. Dodatkowo wyjaśniono najważniejsze pojęcia występujące w raporcie oraz zamieszczono szereg przykładów wyjaśniających najbardziej skomplikowane kwestie. Całość dopełniona jest ćwiczeniami, które mają za zadanie sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę.

 • Raport Porównawczy

  Kurs skierowany jest zarówno do doradców jak i do rolników. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące Raportu Porównawczego: cechy Raportu, sposób jego wytwarzania oraz opis poszczególnych tabel. Kurs zawiera szereg ćwiczeń, mających na celu sprawdzenie i utrwalenie wiedzy kursantów.

 • Raport Dynamiczny

  Kurs przeznaczony jest dla doradców nadzorujących Polski FADN i doradzających rolnikom w analizie finansowej oraz rolników prowadzących książki rachunkowe Polskiego FADN. Uczestnicząc w tym kursie, można nabyć praktycznych umiejętności: oceny zmian jakie zaszły w działalności gospodarstwa rolnego począwszy od zasobów środków produkcji jakimi dysponowało, poprzez poniesione w procesie produkcyjnym nakłady, aż do uzyskanych wyników tak w wymiarze ilościowym jak i wartościowym w ciągu 5 lat uczestnictwa w Polskim FADN oraz szybkiej oceny kierunku zmian w sytuacji ekonomicznej gospodarstw.