Formularze i instrukcje książek rachunkowych

 • Instrukcja prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych – 2024

  Jest dokumentem mającym na celu wyjaśnienie zasad i dostarczanie bezpośredniej pomocy w prowadzeniu rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Zawarty jest w niej szczegółowy opis przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, zastosowane koncepcje a także przewodnik do rejestracji danych źródłowych w Książkach do prowadzenia rachunkowości w ramach systemu FADN.

 • Różnice w formularzach książek rachunkowych w latach 2023-2024

  Dokument zawiera zestawienie różnic w konstrukcji formularzy do zbierania danych rachunkowych oraz w kodach w kolejnych latach.

 • Informacja dla rolników uczestniczących w prowadzeniu rachunkowości dla potrzeb Polskiego FADN – 2024

  Zawiera podstawowe informacje na temat Polskiego FADN: cel i zasady funkcjonowania systemu, podstawę prawną, sposoby zbierania danych oraz ich kontroli.

 • Ankieta dot. dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika – 2024

  Ankieta służy do określenia dochodów rodziny rolnika pochodzących spoza gospodarstwa rolnego np. z tytułu pracy najemnej, rent i emerytur, zarejestrowanej działalności pozarolniczej w podziale na poszczególne miesiące. W ankiecie nie jest wymagane podanie dokładnych kwot – określenie dochodów odbywa się przy pomocy przedziałów np. przedział 35 oznacza, że dochód spoza gospodarstwa rolnego mieści się w zakresie od 2000 zł do 2999 zł.

 • Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów – 2024

  Jest dokumentem wyjaśniającym odpowiednie oznaczanie zapisów w książkach rachunkowości dzięki czemu możliwe jest zastosowanie techniki informatycznej przy obsłudze rachunkowości.

 • Książka Obrotów i Zaszłości – 2024

  Książka Obrotów i Zaszłości (KOiZ) służy dostarczeniu dodatkowych danych dla sporządzenia charakterystyki ilościowej zasobów, a także wyników działalności gospodarstwa. W KOiZ rejestrowane są informacje o zdarzeniach gospodarczych nie mających charakteru transakcji handlowych np. transfery produktów z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego rodziny rolniczej. Dane rejestrowane w KOiZ umożliwiają ustalenie nakładów pracy ludzi, powierzchni zasiewów i wielkości zbiorów z upraw polowych, plantacji wieloletnich i upraw pod osłonami ogrzewanymi, miesięcznych stanów zwierząt.

 • Książka Wpływów i Wydatków – 2024

  Książka Wpływów i Wydatków (KWiW) przeznaczona jest do systematycznego rejestrowania wszystkich wpływów i wydatków związanych z gospodarstwem rolnym, m.in. wszelkich zakupów i sprzedaży (lewa część tabel) oraz wpłat i wypłat związanych z rozliczeniem tych transakcji (prawa część tabel).

 • Spis Aktywów i Zobowiązań – 2024

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 1.I. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań – 2024

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 31.XII. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2023

  Dokument zawiera informacje szczególnie istotne z punktu widzenia metodyki zbierania danych rachunkowych w roku obrachunkowym 2023.

 • Zmiany w testach w Systemie RDR na rok 2023

  Dokument zawiera informacje dotyczące testowania danych rachunkowych w roku obrachunkowym 2023.

 • Różnice w formularzach książek rachunkowych w latach 2022-2023

  Dokument zawiera zestawienie różnic w konstrukcji formularzy do zbierania danych rachunkowych oraz w kodach w kolejnych latach.

 • Instrukcja prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych – 2023

  Jest dokumentem mającym na celu wyjaśnienie zasad i dostarczanie bezpośredniej pomocy w prowadzeniu rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Zawarty jest w niej szczegółowy opis przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, zastosowane koncepcje a także przewodnik do rejestracji danych źródłowych w Książkach do prowadzenia rachunkowości w ramach systemu FADN.

 • Informacja dla rolników uczestniczących w prowadzeniu rachunkowości dla potrzeb Polskiego FADN – 2023

  Zawiera podstawowe informacje na temat Polskiego FADN: cel i zasady funkcjonowania systemu, podstawę prawną, sposoby zbierania danych oraz ich kontroli.

 • Ankieta dot. dochodów spoza gospodarstwa rolnego rodziny rolnika – 2023

  Ankieta służy do określenia dochodów rodziny rolnika pochodzących spoza gospodarstwa rolnego np. z tytułu pracy najemnej, rent i emerytur, zarejestrowanej działalności pozarolniczej w podziale na poszczególne miesiące. W ankiecie nie jest wymagane podanie dokładnych kwot – określenie dochodów odbywa się przy pomocy przedziałów np. przedział 35 oznacza, że dochód spoza gospodarstwa rolnego mieści się w zakresie od 2000 zł do 2999 zł.

 • Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów – 2023

  Jest dokumentem wyjaśniającym odpowiednie oznaczanie zapisów w książkach rachunkowości dzięki czemu możliwe jest zastosowanie techniki informatycznej przy obsłudze rachunkowości.

 • Książka Obrotów i Zaszłości – 2023

  Książka Obrotów i Zaszłości (KOiZ) służy dostarczeniu dodatkowych danych dla sporządzenia charakterystyki ilościowej zasobów, a także wyników działalności gospodarstwa. W KOiZ rejestrowane są informacje o zdarzeniach gospodarczych nie mających charakteru transakcji handlowych np. transfery produktów z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego rodziny rolniczej. Dane rejestrowane w KOiZ umożliwiają ustalenie nakładów pracy ludzi, powierzchni zasiewów i wielkości zbiorów z upraw polowych, plantacji wieloletnich i upraw pod osłonami ogrzewanymi, miesięcznych stanów zwierząt.

 • Książka Wpływów i Wydatków – 2023

  Książka Wpływów i Wydatków (KWiW) przeznaczona jest do systematycznego rejestrowania wszystkich wpływów i wydatków związanych z gospodarstwem rolnym, m.in. wszelkich zakupów i sprzedaży (lewa część tabel) oraz wpłat i wypłat związanych z rozliczeniem tych transakcji (prawa część tabel).

 • Spis Aktywów i Zobowiązań – 2023

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 1.I. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań – 2023

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 31.XII. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Uwagi metodyczne na rok obrachunkowy 2022

  Dokument zawiera informacje szczególnie istotne z punktu widzenia metodyki zbierania danych rachunkowych w roku obrachunkowym 2022.

 • Zmiany w testach w Systemie RDR na rok 2022

  Dokument zawiera informacje dotyczące testowania danych rachunkowych w roku obrachunkowym 2022.

 • FADN i Polski FADN – 2022

  Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat FADN i Polskiego FADN: cel i zasady funkcjonowania systemu, podstawę prawną, strukturę organizacyjną, produkty wytwarzane w ramach systemu, korzyści wynikające w uczestnictwa w systemie oraz wykaz podstawowych pojęć używanych w systemie.

 • Różnice w formularzach książek rachunkowych w latach 2021-2022

  Dokument zawiera zestawienie różnic w konstrukcji formularzy do zbierania danych rachunkowych oraz w kodach w kolejnych latach.

 • Instrukcja prowadzenia zapisów w książkach rachunkowych – 2022

  Jest dokumentem mającym na celu wyjaśnienie zasad i dostarczanie bezpośredniej pomocy w prowadzeniu rachunkowości w gospodarstwie rolnym. Zawarty jest w niej szczegółowy opis przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości, zastosowane koncepcje a także przewodnik do rejestracji danych źródłowych w Książkach do prowadzenia rachunkowości w ramach systemu FADN.

 • Instrukcja Kodowania oraz Wykazy Kodów – 2022

  Jest dokumentem wyjaśniającym odpowiednie oznaczanie zapisów w książkach rachunkowości dzięki czemu możliwe jest zastosowanie techniki informatycznej przy obsłudze rachunkowości.

 • Książka Obrotów i Zaszłości – 2022

  Książka Obrotów i Zaszłości (KOiZ) służy dostarczeniu dodatkowych danych dla sporządzenia charakterystyki ilościowej zasobów, a także wyników działalności gospodarstwa. W KOiZ rejestrowane są informacje o zdarzeniach gospodarczych nie mających charakteru transakcji handlowych np. transfery produktów z gospodarstwa rolnego do gospodarstwa domowego rodziny rolniczej. Dane rejestrowane w KOiZ umożliwiają ustalenie nakładów pracy ludzi, powierzchni zasiewów i wielkości zbiorów z upraw polowych, plantacji wieloletnich i upraw pod osłonami ogrzewanymi, miesięcznych stanów zwierząt.

 • Książka Wpływów i Wydatków – 2022

  Książka Wpływów i Wydatków (KWiW) przeznaczona jest do systematycznego rejestrowania wszystkich wpływów i wydatków związanych z gospodarstwem rolnym, m.in. wszelkich zakupów i sprzedaży (lewa część tabel) oraz wpłat i wypłat związanych z rozliczeniem tych transakcji (prawa część tabel).

 • Spis Aktywów i Zobowiązań – 2022

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 1.I. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).

 • Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań – 2022

  Książka zawiera tabele przeznaczone do rejestracji danych o aktywach i zobowiązaniach gospodarstwa rolnego na konkretny dzień bilansowy, tj. 31.XII. Tabele należy wypełnić na podstawie spisu z natury (rzeczowe aktywa trwałe i aktywa obrotowe gospodarstwa rolnego) bądź wywiadu z rolnikiem (aktywa finansowe oraz należności i zobowiązania gospodarstwa rolnego).