Przegląd współczynników

W Zakładzie Rachunkowości Gospodarstw Rolnych opracowano już wiele zestawów współczynników klasyfikacyjnych służących Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych na przestrzeni lat. Każdy zestaw powstawał w oparciu o obszerne bazy danych GUS pochodzące z różnych lat. Dla usystematyzowania informacji, zamieszczono poniżej tabelę ilustrującą przegląd zestawów współczynników SGM i SO dla poszczególnych okresów referencyjnych oraz w powiązaniu z badaniami GUS w poszczególnych latach:

Objaśnienia:

PSR – Powszechny spis rolny (próba pełna)
* od 2020 r. Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (Farm Structure Survey – FSS) zostały włączone do Zintegrowanych Statystyk dotyczących Gospodarstw Rolnych (Integrated Farm Statistics – IFS)

BSGR – Badanie struktury gospodarstw rolnych (próba częściowa)

SGM – Standardowa Nadwyżka Bezpośrednia

SO – Standardowa Produkcja