Raport Dynamiczny

Podstawowym celem Raportu Dynamicznego Gospodarstwa Rolnego jest umożliwienie rolnikom prześledzenie i szybką ocenę zmian jakie zaszły w sytuacji ekonomicznej gospodarstwa w ciągu 5 lat uczestnictwa w Polskim FADN.

 

Raport Dynamiczny to narzędzie:

  • wspomagające doradcę/rolnika w kontroli jakości danych,
  • wspomagające rolnika w zarządzaniu gospodarstwem,
  • wspierające długookresową analizę działalności gospodarstwa i planowanie jego rozwoju,
  • wspierające ocenę ryzyka działalności związanej z wahaniami sytuacji ekonomicznej związanych z warunkami przyrodniczymi i rynkowymi.

Raport Dynamiczny wytwarzany jest od 2009 roku:

  • na zamówienie zainteresowanych rolników,
  • a od roku obrachunkowego 2014 wytwarzany jest przez System RDR.

Podstawą jego wytworzenia są dane z 5 poprzednich lat w stosunku do roku wybranego w Systemie. Zalecane jest, aby Raport Dynamiczny wytwarzany na zamówienie rolnika był po zamknięciu roku obrachunkowego (czyli po wysłaniu danych do Komisji Europejskiej).

 

W przypadku, gdy gospodarstwo rolne prowadzi rachunkowość w ramach Polskiego FADN krócej niż 5 lat, wówczas kolumny w raporcie, dla których nie ma danych, zaznaczane są kolorem szarym. Należy nadmienić, że wytworzenie raportu jest możliwe tylko dla gospodarstw, które prowadzą rachunkowość przynajmniej przez okres 2 lat.

 

Raport Dynamiczny zawiera syntetyczne dane charakteryzujące podstawowe zasoby gospodarstwa, organizację produkcji, ilościowe i wartościowe wyniki jego działalności. Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa charakteryzują wybrane informacje dotyczące przepływów pieniężnych, dotacji i salda VAT, kosztów produkcji oraz bilansu finansowego.

 

Ważnymi elementami raportu, umożliwiającym szybką ocenę kierunku zmian w sytuacji ekonomicznej gospodarstw są: zestawienie wybranych wskaźników technicznych i finansowych oraz wykresy charakteryzujące dynamikę zmian. Te ostatnie obejmują zmiany:

  • produkcji, kosztów, dotacji, dochodu,
  • bilansu finansowego,
  • cen podstawowych produktów rolnych.

Wersja aktualna:

Wersja archiwalna: