Raport Porównawczy

Raport Porównawczy zawiera podstawowe dane wynikowe gospodarstwa, prezentowane w zestawieniu z wynikami uzyskanymi przez gospodarstwa podobne według ustalonych kryteriów.

 

Raport ten jest wytwarzany:

  • w Systemie RDR,
  • z poziomu każdego użytkownika Systemu RDR, a więc także z poziomu osoby wprowadzającej dane z gospodarstwa (pracownik ODR, rolnik),
  • po utworzeniu kompletnej bazy danych za określony rok obrachunkowy.

Raport Porównawczy jest syntezą danych dotyczących zasobów danego gospodarstwa oraz wyników przez nie osiąganych na tle zasobów i wyników gospodarstw podobnych.
Został on zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie do porównywania gospodarstw i punkt wyjścia do dalszej analizy ich wyników. Umożliwia szybkie uzyskanie wyników, jednorodnych pod względem sposobu naliczania poszczególnych zmiennych oraz formatu prezentowania danych.

 

Raport Porównawczy może być wykorzystywany tak przez rolnika jak i przez doradcę, w tym wypadku za zgodą rolnika, który jest właścicielem danych.