Formularze i instrukcje książek rachunkowych

  • Uwagi metodyczne dotyczące roku obrachunkowego 2009

  • Instrukcja Kodowania i Wykazy Kodów – 2009

    Jest dokumentem wyjaśniającym odpowiednie oznaczanie zapisów w książkach rachunkowości dzięki czemu możliwe jest zastosowanie techniki informatycznej przy obsłudze rachunkowości.

  • Kody dotacji 2008-2009