Egzamin

Dodatkowy egzamin III edycji z kursów e-Learningowych Polskiego FADN zostanie uruchomiony na platformie e-Learningowej Polskiego FADN
w dniach 1-12.07.2024 r.

 

Egzamin internetowy z kursów e-Learningowych jest obowiązkowy dla doradców i koordynatorów Polskiego FADN. Dodatkowy termin egzaminu przeznaczony jest dla osób, które nie zaliczyły lub nie przystąpiły do egzaminu III edycji.

 

Osoby do Egzaminu zgłasza koordynator Polskiego FADN, wysyłając listę osób na adres: [email protected].

 

Egzamin obejmuje materiał z następujących kursów:

 • KOiZKsiążka Obrotów i Zaszłości (6 pytań),
 • SAiZ_SWAiZSpis Aktywów i Zobowiązań oraz Spis Wybranych
  Aktywów i Zobowiązań
  (8 pytań),
 • OZiCOgólne Zasady i Cele (4 pytania),
 • KWiW Książka Wpływów i Wydatków (6 pytań),
 • RI Raport Indywidualny (6 pytań).

Instrukcja rozwiązywania egzaminu

 • Dostępność egzaminu: 1.07.2024 r. od godz. 8:00 do 12.07.2024 r. do godziny 15:00.
  Będzie on dostępny w podanym czasie na platformie e-Learningowej (strona z logowaniem), wobec tego nie należy się spieszyć z rozpoczęciem rozwiązywania egzaminu.
 • Ścieżka szkoleniowa: Egzamin – III edycja.
  Egzamin pojawi się w wyznaczonym czasie na platformie e-learningowej Polskiego FADN (będzie on widoczny tylko dla osób zapisanych na Egzamin poprzez koordynatora), u góry strony – tam gdzie znajdują się wszystkie kursy e-Learningowe Polskiego FADN, jako ścieżka szkoleniowa pod nazwą: Egzamin – III edycja.
 • Podejście do egzaminu: tylko 1 raz.
  Po wejściu do egzaminu należy rozpocząć jego rozwiązywanie. Od tego momentu liczy się czas trwania egzaminu. Wejście do egzaminu i natychmiastowe wyjście z niego uznane zostanie przez system egzaminacyjny jako podjęta próba rozwiązania egzaminu, co wiązać się będzie z jego niezaliczeniem i zerowym wynikiem.
 • Ilość pytań egzaminacyjnych: 30.
  Pytania losowane są systemowo z puli pytań, tak więc każdy kursant ma inny zestaw pytań.
 • Zaliczenie egzaminu: co najmniej 21 pytań prawidłowych (próg 70%).
 • Czas trwania egzaminu: 60 minut.
  W lewym górnym rogu, obok daty, wyświetlany jest komunikat o ilości czasu pozostałego do końca egzaminu.
 • Wybór odpowiedzi: jednokrotny lub wielokrotny.
  Pytania są ujednolicone, wszystkie mają formę pytań testowych z możliwością jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru – o czym należy pamiętać podczas udzielania odpowiedzi. Należy zaznaczyć wszystkie poprawne odpowiedzi na dane pytanie.
 • Korekta odpowiedzi
  W trakcie rozwiązywania egzaminu można korygować swoje odpowiedzi wracając do pytań, na które już zostały udzielone odpowiedzi. Pomocny będzie w tym filtr pytań znajdujący się na drzewku po lewej stronie, dzięki któremu można np. wyświetlić tylko te pytania, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi, można także zaznaczyć pytania niepewne, do których chce się wrócić przed zakończeniem egzaminu.
 • Certyfikat
  Każdy, kto zda egzamin otrzyma certyfikat potwierdzający zaliczenie III edycji egzaminu internetowego Polskiego FADN.

Wszelkie pytania związane z egzaminem prosimy zgłaszać na podany adres e-mail: [email protected] lub pod nr tel.: (22) 50-54-524 lub 50-54-789.