Egzamin

Dodatkowy egzamin III edycji z kursów e-Learningowych Polskiego FADN zostanie uruchomiony na platformie e-Learningowej Polskiego FADN
w dniach 21-25.11.2022 r.

 

Egzamin internetowy z kursów e-Learningowych jest obowiązkowy dla doradców i koordynatorów Polskiego FADN. Dodatkowy termin egzaminu przeznaczony jest dla osób, które nie zaliczyły lub nie przystąpiły do egzaminu III edycji.

 

Egzamin obejmuje materiał z następujących kursów:

 • KOiZKsiążka Obrotów i Zaszłości (6 pytań),
 • SAiZ_SWAiZSpis Aktywów i Zobowiązań oraz Spis Wybranych
  Aktywów i Zobowiązań
  (8 pytań),
 • OZiCOgólne Zasady i Cele (4 pytania),
 • KWiW Książka Wpływów i Wydatków (6 pytań),
 • RI Raport Indywidualny (6 pytań).

Instrukcja rozwiązywania egzaminu

 • Uwaga! Wymaganą przeglądarką do kursów i egzaminu jest Mozilla Firefox.
 • Dostępność egzaminu: 21.11.2022 r. od godz. 9:00 do 25.11.2022 r. do godziny 15:00.
  Będzie on dostępny w podanym czasie na platformie e-Learningowej (strona z logowaniem), wobec tego nie należy się spieszyć z rozpoczęciem rozwiązywania egzaminu.
 • Ścieżka szkoleniowa: Egzamin 2012.
  Egzamin pojawi się w wyznaczonym czasie na platformie e-learningowej Polskiego FADN, tam gdzie znajdują się wszystkie kursy e-Learningowe Polskiego FADN, jako ścieżka szkoleniowa pod nazwą Egzamin 2012 – termin dodatkowy.
 • Podejście do egzaminu: tylko 1 raz.
  Po wejściu do egzaminu należy rozpocząć jego rozwiązywanie. Od tego momentu liczy się czas trwania egzaminu. Wejście do egzaminu i natychmiastowe wyjście z niego uznane zostanie przez system egzaminacyjny jako podjęta próba rozwiązania egzaminu, co wiązać się będzie z jego niezaliczeniem i zerowym wynikiem.
 • Ilość pytań egzaminacyjnych: 30.
  Pytania losowane są systemowo z puli pytań, tak więc każdy kursant ma inny zestaw pytań.
 • Zaliczenie egzaminu: co najmniej 21 pytań prawidłowych.
 • Czas trwania egzaminu: 60 minut.
  W lewym górnym rogu, obok daty, wyświetlany jest komunikat o ilości czasu pozostałego do końca egzaminu.
 • Wybór odpowiedzi: jednokrotny lub wielokrotny.
  Pytania są ujednolicone, wszystkie mają formę pytań testowych z możliwością jednokrotnego bądź wielokrotnego wyboru – o czym należy pamiętać podczas udzielania odpowiedzi. Należy zaznaczyć wszystkie poprawne odpowiedzi na dane pytanie.
 • Korekta odpowiedzi
  W trakcie rozwiązywania egzaminu można korygować swoje odpowiedzi wracając do pytań, na które już zostały udzielone odpowiedzi. Pomocny będzie w tym filtr pytań znajdujący się na drzewku po lewej stronie, dzięki któremu można np. wyświetlić tylko te pytania, na które nie udzielono jeszcze odpowiedzi.
 • Certyfikat
  Każdy, kto zda egzamin otrzyma certyfikat potwierdzający zaliczenie III edycji egzaminu internetowego Polskiego FADN.

Wszelkie pytania związane z egzaminem prosimy zgłaszać na podany adres e-mail: [email protected] lub pod nr tel.: (22) 50-54-524 lub 50-54-789.