Formularze i instrukcje dla danych z gospodarstw osób prawnych

Dla gospodarstw osób prawnych, które są ustawowo zobowiązane do prowadzenia rachunkowości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, zamiast książek rachunkowych do zbierania danych rachunkowych stosowany jest formularz ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych (BDGR). Formularz ankiety BDGR wypełniany jest na podstawie sprawozdań finansowych i wywiadu z zarządcą gospodarstwa rolnego. Poniżej znajdują się formularze, instrukcje i inne dokumenty niezbędne do wypełnienia formularza ankiety BDGR w poszczególnych latach obrachunkowych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2013

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2012 i BDGR’2013.

 • Harmonogram prac BDGR’2013

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2013.

 • Formularz ankiety BDGR’2012

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych
  z gospodarstw osób prawnych.  

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2012

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne. 

 • Różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR 2011 i 2012

  W dokumencie zaprezentowano zmiany, które zostały wprowadzone w formularzu ankiety BDGR w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 • Harmonogram prac BDGR’2012

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2012.

 • Przejścia kodów 2011-2012

  W pliku zaprezentowano porównanie kodów z Ankiety BDGR 2011 i BDGR 2012 po wprowadzeniu zmian metodycznych.

 • Formularz ankiety BDGR’2011

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych 
  z gospodarstw osób prawnych.  

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2011

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne. 

 • Różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR 2010 i 2011 r.

  W dokumencie zaprezentowano zmiany, które zostały wprowadzone w formularzu ankiety BDGR w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 • Tabela D

  Tabela służy do rejestracji liczby i wartości zwierząt.

 • Formularz ankiety BDGR’2010

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych 
  z gospodarstw osób prawnych.  

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2010

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne. 

 • Różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR 2009 i 2010 r.

  W dokumencie zaprezentowano zmiany, które zostały wprowadzone w formularzu ankiety BDGR w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 • Formularz ankiety BDGR’2009

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych 
  z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2009

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne.