Formularze i instrukcje dla danych z gospodarstw osób prawnych

Dla gospodarstw osób prawnych, które są ustawowo zobowiązane do prowadzenia rachunkowości finansowej zgodnie z ustawą o rachunkowości, zamiast książek rachunkowych do zbierania danych rachunkowych stosowany jest formularz ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych (BDGR). Formularz ankiety BDGR wypełniany jest na podstawie sprawozdań finansowych i wywiadu z zarządcą gospodarstwa rolnego. Poniżej znajdują się formularze, instrukcje i inne dokumenty niezbędne do wypełnienia formularza ankiety BDGR w poszczególnych latach obrachunkowych.

 • Formularz ankiety BDGR’2022

  Formularz ankiety służy do zbierania danych rachunkowych z gospodarstw osób prawnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety BDGR’2022

  Przed przystąpieniem do wypełnienia formularza ankiety BDGR, należy zapoznać się z instrukcją, która zawiera uwagi metodyczne oraz różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR’2021 i BDGR’2022.

 • Harmonogram prac BDGR’2022

  Dokument zawiera harmonogram prac i terminy ich realizacji dla BDGR’2022.

 • Skoroszyt do obliczenia sztukodni wypasu

  Skoroszyt służy do obliczania sztukodni wypasu w górach lub na innych pastwiskach nieobjętych powierzchnią użytkowanych użytków rolnych.