Regulamin do pobierania plików

Instrukcja postępowania podczas instalacji
wersji Aplikacji Polski FADN
na 2013 rok obrachunkowy

Opracowali: Elżbieta JUCHNOWSKA, Darek OSUCH

 1. Przed przystąpieniem do działania bezwarunkowo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
 2. Wykonać kopie zapasowe baz danych przy pomocy Agenta AiA (patrz: Instrukcja użytkownika Agenta Administracji i Aktualizacji Aplikacji oraz baz danych Polskiego FADN oraz pobierania danych słownikowych).
 3. Pobrać przy pomocy Agenta AiA aktualizacje i je zainstalować (patrz: Instrukcja użytkownika Agenta AiA…).
  1. Jeżeli komputer, na którym zainstalowana jest Aplikacja Polski FADN nie ma dostępu do Internetu (lub połączenie jest bardzo wolne/niestabilne) można pobrać zawartość lokalnego repozytorium ze strony http://fadn.pl/metodyka/oprogramowanie/aplikacja-polski-fadn/#repozytorium, a następnie postępować z godnie z instrukcją Instrukcja użytkownika Agenta AiA…
 4. W bazach typu biuro:
  1. Uruchomić IU.
  2. Zmienić Rok obrachunkowy na „2012” (Narzędzia\Wybierz rok obrachunkowy), a następnie zamknąć rok obrachunkowy 2012 (Gospodarstwo rolne\Zamknij rok obrachunkowy).
  3. Przygotować pliki z zamknięciami dla poszczególnych pracowników (i przesłać je do nich) (Narzędzia\Eksport zamknięcia roku obrachunkowego).
  4. Zmienić Rok obrachunkowy na „2013” (Narzędzia\Wybierz rok obrachunkowy).
   1. Zaimportować pobrane słowniki (Narzędzia\Import danych słownikowych).
 5. W bazach typu pracownik:
  1. Uruchomić IU.
  2.  Zmienić Rok obrachunkowy na „2012” (Narzędzia\Wybierz rok obrachunkowy), a następnie zamknąć rok obrachunkowy 2012 (Gospodarstwo rolne\Zamknij rok obrachunkowy). Uwaga: niezamknięte gospodarstwa w 2012 roku należy przetestować i wyeksportować do biura. Biuro musi dane zaimportować, zaakceptować wyjaśnienia błędów, przetestować i wyeksportować do Instytutu3. Instytut prześle nowe pliki z zamknięciami.
  3.  Zmienić Rok obrachunkowy na „2013” (Narzędzia\Wybierz rok obrachunkowy).
   1.  Zaimportować pobrane słowniki (Narzędzia\Import danych słownikowych)2.
   2. Przenieść stan końcowy na stan początkowy (Gospodarstwo rolne\Przepisz stany końcowe).
   3. W przypadku braku NIGów (prawidłowo zamkniętych w 2012 roku i kontynuujących prowadzenie rachunkowości rolnej w 2013 roku) w oknie „Przepisz stany końcowe” należy użyć narzedzie-psk-2013.exe (do pobrania ze strony www.fadn.pl).
   4. W przypadku potrzeby wykorzystania NIGów przydzielonych w 2012 roku (a nie wykorzystanych) należy użyć narzedzie-nig-201222013.exe (do pobrania ze strony www.fadn.pl).
 6. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych z 2013 roku obrachunkowego należy zapoznać się ze Zmianami w algorytmach naliczających i testujących oraz w Aplikacji Polski FADN na rok 2013 (do pobrania ze strony http://fadn.pl/metodyka/oprogramowanie/instrukcje-i-procedury/).
 7.  W bazach typu biuro i pracownik zalecamy użycie funkcjonalności Agenta AiA „Usuń stare dane”, „Kompaktuj” oraz „Defragmentuj” (Agent AiA\Administracja\Zaawansowane).
  1. Z baz danych zostaną usunięte dane źródłowe, wyniki testów oraz dane słownikowe z lat poniżej 2012.
  2. W bazach pozostaną dane z tzw. tabel wynikowych umożliwiające przygotowanie raportów indywidualnych.
  3. Cel i korzyści:
   1.  Zmniejszenie rozmiarów baz danych.
   2. Przyspieszenie działania IU.
   3. Zmniejszenie plików z backupami.
   4. Naprawa błędów w bazach danych.