Informacje w stopce

Instytut Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej –
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Rachunkowości Rolnej

ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
Tel.: (0-22) 505 45 70
Fax: (0-22) 826 93 22
e-mail: [email protected]