Pozostałe publikacje Polskiego FADN

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2017 roku

  Warszawa 2019

   

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2017 roku

  Warszawa 2019

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2019 roku

  Warszawa 2019