Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie w typach)

Prezentowane wyniki opisują polskie gospodarstwa uczestniczące w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI). W Polsce instytucją odpowiedzialną za organizację zbierania danych, ich przetworzenie i przekazanie do Komisji Europejskiej jest IERiGŻ-PIB.
Poniżej zaprezentowano skrócone wyniki dla gospodarstw rolnych w podziale na typy rolnicze wg Wspólnotowej Typologii  Gospodarstw Rolnych (TF8): Uprawy polowe, Uprawy ogrodnicze, Uprawy trwałe, Krowy mleczne, Zwierzęta trawożerne, Trzoda chlewna, Drób, Mieszane.

 

Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie w typach) opracował zespół: dr inż. Dariusz Osuch i mgr inż. Renata Płonka.

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Typ – Drób

  (rok obrachunkowy 2018)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie – Typ – Mieszane

  (rok obrachunkowy 2018)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Typ rolniczy – Uprawy polowe

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Typ rolniczy – Uprawy ogrodnicze

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Typ rolniczy – Uprawy trwałe

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Typ rolniczy – Krowy mleczne

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Typ rolniczy – Zwierzęta trawożerne

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Typ rolniczy – Trzoda chlewna

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Typ rolniczy – Drób

  (rok obrachunkowy 2017)

 • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie
  – Typ rolniczy – Mieszane

  (rok obrachunkowy 2017)