Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Dz. U. 2001 nr 3 poz. 20 (tekst ujednolicony).

 

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 29.11.2000 r.
Data wejścia w życie: 01.05.2004 r.
Data obowiązywania: 01.05.2004 r.
Organ wydający: Sejm

 

Akty zmieniające:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 (tekst ogłoszony).
2) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331 (tekst ogłoszony).

Źródło: Internetowy System Informacji Prawnej.