Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Dz.U. 2021 poz. 1215 (tekst jednolity).

 

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 15.06.2021 r.
Data ogłoszenia: 05.07.2021 r.
Data stanu prawnego: 14.06.2021 r.
Organ wydający: Marszałek Sejmu

 

Akty zmieniające:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959 (tekst ogłoszony).
2) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331 (tekst ogłoszony).
3) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2019 poz. 2020 (tekst ogłoszony).

Źródło: Internetowy System Aktów Prawnych.