Pozostałe publikacje Polskiego FADN

  • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2018 roku

    Warszawa 2020

  • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2020 roku

    Warszawa 2020

  • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2018 roku

    Warszawa 2020