Formularze i instrukcje do doboru gospodarstw rolnych

Dobór gospodarstw do badań odbywa się zgodnie z wytycznymi planu wyboru. Zapewnia to reprezentatywność uzyskanych wyników. Plan wyboru sporządzany jest obecnie z zastosowaniem parametru Standardowej Produkcji.
Więcej informacji o Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych według parametru SO znajduje się tutaj

 • Formularz ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej (ARozPro) – od 2018 roku

  Formularz służy do zbierania danych z gospodarstw rolnych (wersja edytowalna).

 • Formularz ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej (ARozPro) – od 2018 roku

  Formularz służy do zbierania danych z gospodarstw rolnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej (ARozPro)

  Przed przystąpieniem  do wypełnienia formularza ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej (ARozPro) należy zapoznać się z instrukcją.

 • Wykaz klas wielkości ekonomicznej oraz typów rolniczych w planie wyboru

  Na podstawie danych o rozmiarach produkcji zebranych za pomocą formularza ankiety określane są wielkość ekonomiczna oraz typ rolniczy gospodarstwa, które należy porównać z planem wyboru.

 • Ekwiwalenty SO „2013”

  Ekwiwalenty poszczególnych klas wielkości ekonomicznej pozwalają na wstępną ocenę gospodarstwa pod kątem możliwości uczestnictwa w Systemie Polski FADN.

 • Ekwiwalenty SO „2010”

  Ekwiwalenty poszczególnych klas wielkości ekonomicznej pozwalają na wstępną ocenę gospodarstwa pod kątem możliwości uczestnictwa w Systemie Polski FADN.

 • Formularz ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej (ARozPro) – do roku 2017

  Formularz służy do zbierania danych z gospodarstw rolnych.

 • Instrukcja wypełniania formularza ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej (ARozPro)

  Przed przystąpieniem  do wypełnienia formularza ankiety dotyczącej rozmiarów działalności rolniczej (ARozPro) należy zapoznać się z instrukcją.

 • Typy rolnicze

  Na podstawie danych o rozmiarach produkcji zebranych za pomocą formularza ankiety określany jest typ rolniczy gospodarstwa, który należy porównać z planem wyboru.

 • Klasy wielkości ekonomicznej

  Zebrane dane pozwalają również określić klasę wielkości ekonomicznej gospodarstwa, którą również należy porównać z planem wyboru.

 • Ekwiwalenty SO „2007” dla BDGR

  Przedstawione ekwiwalenty poszczególnych klas wielkości ekonomicznej pozwalają na wstępną ocenę gospodarstwa pod kątem możliwości uczestnictwa w badaniach.