Raport Indywidualny

Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego jest wytwarzany dla każdego gospodarstwa rolnego, przekazującego dane do Polskiego FADN. Dotyczy wyłącznie gospodarstwa rolnego (GR).

 

Podstawę jego wytworzenia stanowią dane rachunkowe z określonego roku obrachunkowego nie wykazujące błędów w procedurze programowego testowania jakości danych. Na podstawie raportu możemy prześledzić całość działalności gospodarstwa rolnego począwszy od zasobów środków produkcji jakimi dysponuje, poprzez poniesione w procesie produkcyjnym nakłady, aż do uzyskanych wyników tak w wymiarze ilościowym jak i wartościowym.

 

Począwszy od roku obrachunkowego 2012 Raport Indywidualny obok wersji pełnej ma również wersję uproszczoną. Celem zmian jest zwiększenie przejrzystości i zrozumienia informacji zawartych w Raporcie. Zmienne użyte w skróconym Raporcie Indywidualnym w zdecydowanej większości są identyczne ze zmiennymi używanymi w pełnym Raporcie Indywidualnym.

 

Obie wersje raportów: raport skrócony oraz raport pełny dostępne są w Systemie RDR,

menu: KRR/Raporty.

 

Od roku 2021

Od roku 2016

Rok 2015

Rok 2013

Rok 2012