Przegląd współczynników

W Zakładzie Rachunkowości Rolnej opracowano już wiele zestawów współczynników klasyfikacyjnych służących Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych na przestrzeni lat. Każdy zestaw powstawał w oparciu o obszerne bazy danych GUS pochodzące z różnych lat. Dla usystematyzowania informacji, zamieszczono poniżej tabelę ilustrującą przegląd zestawów współczynników SGM i SO dla poszczególnych okresów referencyjnych oraz w powiązaniu z badaniem struktury gospodarstw rolnych w poszczególnych latach:

Objaśnienia:

PSR – Powszechny spis rolny

BSGR – Badanie struktury gospodarstw rolnych

SGM – Standardowa Nadwyżka Bezpośrednia

SO – Standardowa Produkcja