Zamówienia na Raporty Porównawcze za rok obrachunkowy 2012

Zapraszamy do składania zamówień na Raporty Porównawcze dotyczące danych za rok obrachunkowy 2012. Szczegółowe informacje na temat Raportu Porównawczego znajdują się w zakładce Metodyka -> Raporty -> Raport Porównawczy.