Wyniki Standardowe za rok obrachunkowy 2022

Informujemy, że dostępne są publikacje Wyniki Standardowe 2022 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Część I oraz Część II, które znajdują się w zakładce Publikacje/Wyniki Standardowe.
Na stronie umieszczone zostały również Wyniki Standardowe w skrócie dla gospodarstw rolnych z całej Polski, w podziale na regiony FADN oraz w podziale na typy rolnicze.