Wyniki Standardowe Polskiego FADN (w skrócie)

Prezentowane wyniki opisują polskie gospodarstwa uczestniczące w europejskiej Sieci Zbierania Danych Rachunkowych (FADN – Farm Accountancy Data Network). Zastosowane pojęcia i kategorie są w pełni zgodne z Wynikami Standardowymi FADN Dyrekcji Generalnej do spraw Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE (DG-AGRI). W Polsce instytucją odpowiedzialną za organizację zbierania danych, ich przetworzenie i przekazanie do Komisji Europejskiej jest IERiGŻ-PIB.

 

Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie opracował zespół: dr inż. Dariusz Osuch i mgr inż. Renata Płonka.

  • Wyniki Standardowe Polskiego FADN w skrócie

    (rok obrachunkowy 2022)