Pozostałe publikacje Polskiego FADN

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2014-2015

  Warszawa 2015

 • Plan wyboru próby gospodarstw rolnych Polskiego FADN od roku obrachunkowego 2016

  Warszawa 2015

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2013 roku

  Warszawa 2015

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2013 roku

  Warszawa 2015

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2015 roku

  Warszawa 2015