Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych z gospodarstw prowadzących rachunkowość w 2013 roku

W zakładce Publikacje -> Pozostałe –> Rok 2015 została zamieszczona publikacja pt. „Poziom i struktura dochodów rodzin rolniczych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2013 roku”.