Nowa wersja formularza ankiety BDGR w 2014 r.

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób prawnych została zamieszczona nowa wersja formularza ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2014 r. (BDGR’2014) wraz z instrukcją wypełniania formularza.

Formularz ankiety BDGR’2014 został zmodyfikowany w stosunku do roku poprzedniego, w związku z tym ankieterzy proszeni są o wnikliwe zapoznanie się zarówno z nową wersją formularza ankiety BDGR’2014 jak i instrukcją.

 

W zakładce tej zamieszczono również:
• Harmonogram prac BDGR’2014
• Skoroszyt do obliczenia sztukodni wypasu

 

Dodatkowo w zakładce  Metodyka -> Zbieranie danych -> Dobór gospodarstw jest opublikowana tabela z ekwiwalentami w ha i sztukach zwierząt (Ekwiwalenty SO „2007” dla BDGR), które pozwolą zobrazować, jaką powierzchnię jednej uprawy bądź jaką ilość sztuk zwierząt powinno posiadać gospodarstwo funkcjonujące na terenie danego regionu FADN w Polsce, aby mogło wypracować sobie wielkość ekonomiczną w wysokości poszukiwanej do BDGR’2014.