Nowa wersja formularza ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2011 r.

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób prawnych została zamieszczona nowa wersja formularza ankiety Badanie Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2011 r. wraz z uwagami metodycznymi oraz dokument zawierający różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR między rokiem 2010 i 2011.
Zamieszczona została również tabela D w skoroszycie Excel, którą można dodatkowo wypełnić i przesłać na adres e-mail: [email protected]. Ankieterzy proszeni są o wnikliwe zapoznanie się zarówno z nową wersją formularza ankiety BDGR, jak i z załączoną instrukcją.
Zmiany dokonane w 2011 roku względem roku poprzedniego zostały zaznaczone na czerwono.