Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (OGA) w FADN

W zakładce Publikacje/Pozostałe/Rok 2019 została zamieszczona publikacja pt. „Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (OGA) w FADN”. W niniejszej publikacji uwagę poświęcono działalności gospodarczej innej niż rolnicza bezpośrednio związanej z gospodarstwem rolnym (dalej nazywaną OGA), która jest przedmiotem zainteresowania badań statystycznych w Unii Europejskiej, w tym także FADN. Zagadnienie OGA bezpośrednio związanej z GR jest jednym z elementów uzupełniających Wspólnotową Typologię Gospodarstw Rolnych (WTGR).