Pozostałe publikacje Polskiego FADN

 • Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2018-2019

  Warszawa 2019

 • Działalność gospodarcza inna niż rolnicza bezpośrednio związana z gospodarstwem rolnym (OGA) w FADN

  Warszawa 2019

 • Poziom i struktura dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość w 2017 roku

  Warszawa 2019

   

 • Parametry techniczno – ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w Polskim FADN w 2017 roku

  Warszawa 2019

 • Opis realizacji planu wyboru próby gospodarstw rolnych dla Polskiego FADN w 2019 roku

  Warszawa 2019