Dyskusja nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej

W dniu 12.10.2011 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2013 roku. Jej celem jest zwiększenie konkurencyjności oraz zrównoważony i trwały charakter rolnictwa na wszystkich obszarach, mający zagwarantować obywatelom Europy wysokiej jakości zdrową żywność, ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich.

Po zaprezentowaniu nowego projektu rozpoczęła się dyskusja, zaplanowano cykl debat nad nowym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej z udziałem m.in. organizacji rolniczych i świata nauki. Natomiast Biuro Prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało na swojej stronie internetowej Wstępną ocenę najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego WPR z perspektywy Polski.
 

Więcej informacji znajduje się w zakładce Wydarzenia -> Warto przeczytać.