Ankieta dot. rozmiarów działalności rolniczej odnosząca się do roku obrachunkowego 2011

W zakładce Metodyka -> Zbieranie danych -> Gospodarstwa osób prawnych został zamieszczony formularz Ankiety dot. rozmiarów działalności rolniczej wraz z instrukcją dla celów Badania Dochodów Gospodarstw Rolnych (BDGR) obowiązujący od roku obrachunkowego 2011.