Wspólnotowa Typologia Gospodarstw Rolnych

Kurs wyjaśnia cele i zasady oraz podstawowe pojęcia obowiązujące we WTGR od 2010 r. Instruuje też, jak oblicza się współczynniki Standardowej Produkcji dla działalności produkcji rolniczej oraz jak przy ich użyciu określić wielkość ekonomiczną i typ rolniczy gospodarstwa rolnego.