Spis Aktywów i Zobowiązań oraz Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań

Kurs ten umożliwia poznanie wszystkich aktywów gospodarstwa rolnego i jego zobowiązań. Uczy ewidencjonować poszczególne zasoby i zobowiązania gospodarstwa w tabelach. Uświadamia konieczność dokładnego i kompletnego spisywania majątku gospodarstwa na początek i na koniec roku.