Raport Porównawczy

Kurs skierowany jest zarówno do doradców jak i do rolników. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące Raportu Porównawczego: cechy Raportu, sposób jego wytwarzania oraz opis poszczególnych tabel. Kurs zawiera szereg ćwiczeń, mających na celu sprawdzenie i utrwalenie wiedzy kursantów.