Raport Indywidualny

Kurs przeznaczony jest zarówno dla doradców jak i dla rolników. Przedstawiono w nim podstawowe informacje na temat Raportu Indywidualnego: cel powstania raportu, jego strukturę, zawartość poszczególnych tabel. Dodatkowo wyjaśniono najważniejsze pojęcia występujące w raporcie oraz zamieszczono szereg przykładów wyjaśniających najbardziej skomplikowane kwestie. Całość dopełniona jest ćwiczeniami, które mają za zadanie sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę.